PROPERTY INVESTMENTS*

Finance & Consulting

CONSULTING

JBH richt zich op het beoordelen van en het adviseren bij de samenstelling van vastgoedbeleggingsportefeuilles, evenals de hiervoor gekozen financieringsconstructies.
Onze doelstelling daarbij is te komen tot een evenwichtig opgebouwde en verantwoord gefinancierde vastgoedbeleggingsportefeuille.