PROPERTY INVESTMENTS*

Finance & Consulting

FINANCE

JBH adviseert, selecteert en realiseert financieringen ten behoeve van commercieel en bedrijfsmatig vastgoed.
Onze dienstverlening kenmerkt zich door:

– Vlotte beoordeling van de aangeboden casus
– Creatieve en adequate oplossingen
– Diversiteit in de financieringsvormen
– Het inschakelen van externe professionele juridische en fiscale ondersteuning,
  voorzover het proces dit vereist.

Tevens verzorgt JBH funding voor (bank-)organisaties ten behoeve van financieringsconstructies en -producten.